Phòng mối cho công trình xây dựng

Việc phòng chống mối rất cần thiết cho công trình xây dựng.

Khi bắt đầu xây dựng một căn nhà hay một công trình kiến trúc nào đó thì chúng ta nên nghĩ ngay đến việc phòng chống mối cho công trình đang xây dựng, Ngay cả khi các công trình đã xây dựng mà chúng ta có sử dụng vật liệu gỗ để trang trí xung quanh