Thuốc diệt mối, mọt CISLIN 25EC

Với đặc tính đặc biệt thuốc cislin 25ec giúp tiêu diệt mối mọt một cách mạnh mẽ, ngoài việc diệt mối mọt thuốc cislin 25ec cũng có tính năng tồn lưu giúp phòng ngừa mối mọt hiệu quả cao.